Jednatel firmy   Ing. Ladislav Brynda  
Vedoucí útvarů:  
       prodej Jitka Herejková 
       logistika, finance Ing. Zdeněk Kautcký  
       řízení výroby Josef Filip  
       konstrukce Ing. Radim Novotný  
       technická příprava výroby Ing. Jiří Molkup
      TOV, investice  Luboš Dvořák
      personalistika Věra Fišerová     
       OTŘ, IT Ing. Jakub Brynda
       kontrola jakosti Ivo Fuka  
       servis Jaroslav Weiss  
   
 
Internetová adresa mateřské společnosti:   www.weiler.de
E-mailová adresa mateřské společnosti:   info@weiler.de